Lees dit eerst !

 • Respecteer ten allen tijde onze gedragscode… WIj willen helpen, niet afbreken !!!
 • Probeer kort en bondig te zijn in uw reacties.
 • Begin uw reacties best met een trefwoord en dubbelpunt. (bv: WIFI: Mijn model …).
 • Respecteer de beweegredenen van anderen om Vrije Software te gebruiken.
  Vrije Software is in principe vrij inzetbaar voor gelijk welk doel, of dat nu ethisch hoogstaand is of niet. Een debat over ethiek is hier niet aan de orde.
 • Aanvaard voorlopig zowel pragmatisme als hang naar perfectie.
  Veel hardware componenten (bv WIFI controllers, Camera’s, luidsprekers, USB interfaces, DVD lezers …) draaien – eerder vaak dan zelden – met auteursrechtelijk beschermde stukjes code.
  De meeste mensen aanvaarden dat Vrije Software bestuurssystemen die code gewoon gebruiken, anderen aanvaarden dan weer alleen 100% open bron systemen.
  Ook dit debat is hier niet aan de orde. Die 100% komt er so-wie-so vroeg of laat !
 • Zoeken kan op alle woorden in de reacties.

Heeft u al enige ervaring met GNU/Linux ? Dan kan u beginnende gebruikers verder helpen door onze kleine enquête in te vullen i.v.m. de combinatie van het Linux beheerssysteem en de hardware die u nu gebruikt . Zeker doen, het duurt slechts zo’n 5 à 10 minuten.
U kan hier een overzicht van alle inzendingen downloaden (CSV bestand):