Welkom !

Deze site probeert ‘Vrije Software’ bij een breder publiek kenbaar te maken als een evenwaardig alternatief voor wat ‘gesloten software’ genoemd zou kunnen worden.

Met Gesloten software verwijzen we -heel algemeen- naar software die auteursrechtelijk beschermd is via een licentie die het wijzigen en/of kopiëren van de software legaal verbiedt, en geleverd wordt zonder de broncode. (Zie copyright).
Meestal brengen die licenties geld op (aankoop, onderhoud enz.) en in die gevallen kunnen de leveranciers veel reclame met technische informatie ter beschikking stellen, wat het voor beginnende gebruikers redelijk eenvoudig maakt om keuzes te maken.

Met Vrije Software verwijzen we specifiek naar software die ook gedekt wordt door een licentie , maar die wel het bestuderen, kopiëren, wijzigen en doorgeven van de software en haar broncode legaal toelaat (Zie copyleft en de 4 vrijheden )
Ze wordt echter meestal ontwikkeld door een leger van vrijwilligers, onafhankelijke ontwikkelaars en kleinere firma’s die vaak afhangen van giften, en daardoor zelden over veel middelen beschikken om hun Vrije Software via reclame aan het grote publiek kenbaar te maken.
Bij beginnende gebruikers leidt dit snel tot onzekerheid i.v.m. het inzetten van Vrije Software:
Werkt het wel ? Is het wel veilig ? Waar kan ik ondersteuning vinden ? …

Deze site wilt helpen om die onzekerheid i.v.m. Vrije Software weg te nemen.

Wij nodigen u dan ook uit onze thema’s te verkennen, en uw reacties in te sturen, zodat ook anderen geïnformeerd worden, en er eventueel baat bij kunnen hebben. Dank u !